Mit grundsyn

“Grundsynet for min psykoterapeutiske uddannelse er relationsorienteret. Vores personligheds- og udviklingspsykologiske optik er psykodynamisk, vores værdi-grundlag humanistisk eksistentielt og vores terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret og gestaltterapeutisk – med vægt på psykologi og psykoterapi i en familieterapeutisk ramme.

Vi ser det enkelte menneskes oplevelsesverden, følelsesliv – og potentielle besværligheder knyttet hertil – som grader af normaludvikling og psykisk sundhed, ikke som grader af patologi og fejludvikling. Vi ser på vækst og udviklingspotentialet, i højere grad end på mangler.

Vi interesserer os for årsager og grunde til at mennesker ikke trives, da man må se på et fænomens oprindelse og udvikling, hvis man vil forstå fænomenets natur. At kigge bagud skaber forståelse.

At kigge frem skaber udvikling. Vi spørger derfor – hvordan vi som mennesker bedre kan realisere os selv i bestræbelse på at skabe en god og meningsfyldt tilværelse for os selv i relation til andre, herunder specielt de nære relationer som er vores oprindelsesfamilie, kæreste / ægtefælle, børn og venner.

Alle mennesker har et udviklingspotentiale og muligheden for at realisere dette potentiale er noget meget grundlæggende i det enkelte menneskes liv.”

Uddannelse

Privatpraktiserende psykoterapeut MPF Lisbeth Rebsdorf-Gregersen har en 4-årig psykoterapeutuddannelse.

Hendes undervisere var et team af: 

en kvindelig psykolog, en mandlig psykolog, en mandlig familieterapeut, uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og en kvindelig psykoterapeut MPF. Alle er psykoterapeutuddannede. Derudover forelæsninger med relevante gæstelærere f.eks. chefpsykolog Lars J. Sørensen, professor Finn Skårderud, og Ph.D., cand.psych.aut. Susan Hart.

Hun er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, MPF; en forening af uddannede psykoterapeuter, der er uddannede på evaluerede uddannelsesinstitutter i Danmark.

Dette sikrer dig en uddannet og eksamineret psykoterapeut i Esbjerg.

Lisbeth Rebsdorf-Gregersen har også en 5-årig læreruddannelse.